Werkzaamheden

Werkzaamheden

Als Allround vakman G.W.W. hou ik mezelf bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Ik voer deze werkzaamheden uit in de sector grond, water en wegenbouw.

Het gaat hierbij om diverse weg, en waterbouwkundige constructies, bestratingen, oeverconstructies en rioolconstructies. Hiervoor voer ik de benodigde grondwerkzaamheden uit zoals sleuven graven en bermen afwerken.


Ik werk op verschillende bouwlocaties, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het werk is altijd buiten en de projecten zijn meestal van behoorlijke grootte.


Ook verhuur ik hiervoor een aantal andere grondwerkers met ervaring, kranen inclusief machinisten standaard met VCA.

De machines zijn tevens ook VCA/ISO gekeurd zodat we kunnen voldoen aan de veiligheidseisen machines die daarbinnen gesteld zijn.


Ook alle benodigde gereedschappen voor dit vak heb ik in huis, en daarmee gelijk ook in de verhuur.


Molenweg 1

3245 LS  SOMMELSDIJK

06 28408831

info@reinierlooij.nl