1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Reinier Looij Groenbeheer en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Producten en Diensten

Reinier Looij Groenbeheer biedt een scala aan producten en diensten aan op het gebied van groenbeheer en gerelateerde activiteiten. Klanten dienen zich bewust te zijn van de specificaties, prijzen en voorwaarden van de aangeboden producten en diensten voordat zij een aankoop doen.

3. Bestellingen en Betalingen

Door een bestelling te plaatsen bij Reinier Looij Groenbeheer, stemt de klant ermee in om de verschuldigde betaling te voldoen volgens de geldende tarieven en betalingsvoorwaarden. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de gestelde termijnen en op de door Reinier Looij Groenbeheer aangegeven wijze.

4. Levering en Verzending

Reinier Looij Groenbeheer zal zich inspannen om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. De geschatte levertijden zijn echter slechts indicatief en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Eventuele vertragingen in de levering zullen aan de klant worden gecommuniceerd.

5. Garantie en Aansprakelijkheid

Reinier Looij Groenbeheer staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten en zal zich inzetten om eventuele gebreken of tekortkomingen op te lossen. Klanten dienen eventuele klachten of claims met betrekking tot producten of diensten binnen een redelijke termijn na ontvangst te melden.

6. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, diensten, merken en materialen van Reinier Looij Groenbeheer blijven eigendom van Reinier Looij Groenbeheer of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal van Reinier Looij Groenbeheer te kopiëren, reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. Geschillen en Toepasselijk Recht

Eventuele geschillen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in overeenstemming met het toepasselijke recht in Nederland.

8. Wijzigingen en Revisies

Reinier Looij Groenbeheer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op de website van Reinier Looij Groenbeheer zijn gepubliceerd.

Door het plaatsen van een bestelling bij Reinier Looij Groenbeheer erkent de klant dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Voor vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden kunnen klanten contact opnemen met onze klantenservice via webshop@reinierlooij.nl.

Bedankt voor uw interesse in Reinier Looij Groenbeheer. We kijken ernaar uit om u van dienst te zijn.

Neem direct contact op: